“Woonoverlast is een veelkoppig monster.”

Jur Verbeek, Landelijk Platform Woonoverlast

“Woonoverlast is een veelkoppig monster.”

9 december 2015

“Woonoverlast is een veelkoppig monster. En vergt daarom een stevige regie in de aanpak.”

Aldus Jur Verbeek van het Landelijk Platform Woonoverlast tijdens een werkbijeenkomst op 25 november jl. met de staf van de Nationale Hulplijn Woonoverlast.

Het Landelijk Platform Woonoverlast richt zich op bewustwording bij gemeenten, woningcorporaties, ggz, politie en andere instanties en diensten, ten aanzien van een goed gestructureerde integrale aanpak van woonoverlast vanuit samenwerking, kennisdeling en daadkracht.

Zie: http://www.platformwoonoverlast.nl/

Wist u dat…

de Nationale Hulplijn Woonoverlast gesloten is van maandag 24 december 2018 tot en met dinsdag 1 januari 2019. Vanaf 2 januari 2019 zijn wij weer bereikbaar. Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe en een gezellige jaarwisseling! Tip: een mooi moment om samen met de buren het nieuwe jaar in te luiden!

Weektip

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.