“Woonoverlast is een veelkoppig monster.”

“Woonoverlast is een veelkoppig monster. En vergt daarom een stevige regie in de aanpak.”

Aldus Jur Verbeek van het Landelijk Platform Woonoverlast tijdens een werkbijeenkomst op 25 november jl. met de staf van de Nationale Hulplijn Woonoverlast.

Het Landelijk Platform Woonoverlast richt zich op bewustwording bij gemeenten, woningcorporaties, ggz, politie en andere instanties en diensten, ten aanzien van een goed gestructureerde integrale aanpak van woonoverlast vanuit samenwerking, kennisdeling en daadkracht.

Zie: http://www.platformwoonoverlast.nl/

Scroll naar boven