“Woonoverlast is een veelkoppig monster.”

Jur Verbeek, Landelijk Platform Woonoverlast

“Woonoverlast is een veelkoppig monster.”

9 december 2015

“Woonoverlast is een veelkoppig monster. En vergt daarom een stevige regie in de aanpak.”

Aldus Jur Verbeek van het Landelijk Platform Woonoverlast tijdens een werkbijeenkomst op 25 november jl. met de staf van de Nationale Hulplijn Woonoverlast.

Het Landelijk Platform Woonoverlast richt zich op bewustwording bij gemeenten, woningcorporaties, ggz, politie en andere instanties en diensten, ten aanzien van een goed gestructureerde integrale aanpak van woonoverlast vanuit samenwerking, kennisdeling en daadkracht.

Zie: http://www.platformwoonoverlast.nl/

Wist u dat…

Een kwart van de Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren. Met name inwoners van de Randstad hebben het weleens met hun buren aan de stok gehad. Geluidsoverlast, vooral door muziek, is de vaakst gehoorde klacht. Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum deed onderzoek onder 2100 mensen om de aard en omvang van burenruzies in kaart te brengen.

Bron: NOS 25 juli 2016

Weektip

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.