Wie zijn wij

Deskundig en betrouwbaar

Nationale Hulplijn Woonoverlast is een initiatief van Coloured Consultancy (CoCon): specialist en pionier in de aanpak van woonoverlast met 25 jaar aan ervaring en kennis. CoCon heeft duizenden burgers en diverse gemeenten, woningcorporaties en welzijninstellingen door het hele land ondersteund in een concrete aanpak van woonoverlast waarbij de eigen kracht van de bewoner altijd centraal staat.

Onze adviseurs

De Nationale Hulplijn Woonoverlast werkt met ervaren beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires. Zij zijn allen specifiek voor deze hulplijn opgeleid. Kennis en kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend op peil gehouden door middel van trainingen, intervisie en evaluaties.

Uw ervaring

Heeft u tips of suggesties om onze dienstverlening nog beter te maken?
Vul dan het contactformulier in voor uw compliment, tip, suggestie, klacht of idee.

Contactgegevens

Coloured Consultancy B.V.
Van der Takstraat 102A
3071 LM Rotterdam
KvK 27231016 Haaglanden
BTW nr. NL 8196.52.209.B01
CoCon is verzekerd bij ASR

Website Design & Development: Lydia Pees

Wist u dat…

Een kwart van de Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren. Met name inwoners van de Randstad hebben het weleens met hun buren aan de stok gehad. Geluidsoverlast, vooral door muziek, is de vaakst gehoorde klacht. Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum deed onderzoek onder 2100 mensen om de aard en omvang van burenruzies in kaart te brengen.

Bron: NOS 25 juli 2016

Weektip

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.