Er zijn toch al heel veel meldpunten woonoverlast? Wat voegt de NHW toe aan dat wat er al is?

Er zijn toch al heel veel meldpunten woonoverlast? Wat voegt de NHW toe aan dat wat er al is?

31 juli 2015

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen met woonoverlast de weg niet weten naar alle voorzieningen en routes die er in hun omgeving zijn. Of al van alles hebben geprobeerd, van het kastje naar de muur zijn gestuurd of zich in de steek gelaten voelen en nu met de handen in het haar zitten. De NHW biedt dan informatie en meer dan dat: werkelijke aandacht en interesse en een advies waar iemand echt wat aan heeft.

Wist u dat…

Een kwart van de Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren. Met name inwoners van de Randstad hebben het weleens met hun buren aan de stok gehad. Geluidsoverlast, vooral door muziek, is de vaakst gehoorde klacht. Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum deed onderzoek onder 2100 mensen om de aard en omvang van burenruzies in kaart te brengen.

Bron: NOS 25 juli 2016

Weektip

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.