Start Nationale Hulplijn Woonoverlast

Rotterdam, 1 juni 2015 – Vandaag is de Nationale Hulplijn Woonoverlast (NHW) van start gegaan.
Deze hulplijn is speciaal bedoeld voor iedereen die woonoverlast ervaart en op zoek is naar deskundig advies om de overlast goed en snel op te lossen. De nieuwe hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met donderdag 14:00-17:00 uur en vrijdag 10:00 – 13:00 uur. De kosten zijn 90 cent per minuut. Dit nieuwe initiatief rondom het terugbrengen van woonoverlast is afkomstig van Fica Djohani en Vinod Bhagwandin van Coloured Consultancy (CoCon) in Rotterdam. CoCon is met 20 jaar kennis en ervaring specialist en pionier in de aanpak van woonoverlast. CoCon heeft al veel gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen door het hele land ondersteund met een concrete aanpak van woonoverlast waarbij de eigen kracht van de bewoner altijd centraal staat.

Maatschappelijk probleem

Woonoverlast is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem als gevolg van gewijzigd beleid, bezuinigingen, werkloosheid en sociale desintegratie.

  • Onderzoek toont aan dat 1 op de 3 Nederlanders regelmatig woonoverlast ervaart. Voor de oplossing van deze problemen zijn burgers steeds meer op zichzelf aangewezen vanwege het participatiebeleid, bezuinigingen en reorganisaties bij gemeenten, politie en woningcorporaties.
  • Hetzelfde geldt voor de zorg, deze wordt steeds meer en zo lang mogelijk thuis gerealiseerd. Mensen zijn ook daardoor meer op zichzelf en hun familie- en/of vriendenkring aangewezen. Langduriger zorg in thuissituaties kan (geluids)overlast tot gevolg hebben en spanningen tussen buren of in een buurt veroorzaken.
  • Door de stijging van de werkloosheid in de afgelopen jaren zijn meer mensen vaker thuis. Zij kunnen daardoor ook sneller overlast ervaren van burengeluiden of situaties in de woonomgeving.

De verwachting is dat woonoverlast grotere vormen aanneemt als er niets aan gedaan wordt. Dat kan leiden tot verloedering van buurten, toename van angstgevoelens en onveiligheid van burgers, en slechtere verstandhoudingen tussen buren. Als dit soort situaties doorsudderen en uiteindelijk escaleren zijn repressieve maatregelen zoals uithuiszetting en juridische procedures nog de enige middelen om de overlastsituatie aan te pakken. Intussen zijn de spanningen in de buurt, het portiek of in de straat hoog opgelopen en zijn andere maatregelen nodig om dat weer te herstellen. De kosten van repressieve maatregelen zijn veel hoger dan preventieve interventies.

Zelf het probleem oplossen

Uit de praktijk blijkt dat burgers na een eenmalig adviesgesprek vaak zelf verder kunnen met een kwestie rondom woonoverlast en een oplossing vinden al dan niet samen met hun buren. Via de Nationale Hulplijn Woonoverlast is zo’n adviesgesprek heel laagdrempelig en direct binnen handbereik. Burgers en organisaties kunnen bij de Nationale Hulplijn Woonoverlast terecht voor:
advies en informatie, om woonoverlast op een goede manier aan te pakken en op te lossen;
doorverwijzing naar de juiste lokale oplosser als dit nodig blijkt te zijn;
een luisterend oor, bijvoorbeeld om stoom af te blazen en zich erkend en gehoord te voelen.

Herstel van woongenot

Of het nu gaat om buren die geluidsoverlast veroorzaken of om conflicten rond tuin- en erfafscheidingen, parkeergedrag, agressie, pesterijen, vervuiling, stank, botsende leefstijlen, ruzies, spanningen, of overlast van kinderen, jongeren en huisdieren, de Nationale Hulplijn Woonoverlast biedt maatwerk voor elk soort woonoverlast van buren of buurtgenoten. De hulplijn is er voor zowel particulieren en ondernemingen als voor instellingen, woningcorporaties en gemeenten.

In het gesprek verkent de adviseur van de hulplijn eerst kort het probleem. Daarbij is er ruimte om eventuele heftige emoties als boosheid, angst, frustratie of onmacht te uiten. Vervolgens geeft de adviseur een persoonlijk toekomstgericht advies waarmee de beller zelf verder kan komen tot een adequate oplossing van de ervaren overlast. Hierbij inventariseert de adviseur ook de eigen mogelijkheden van de beller. Het gesprek eindigt altijd met een bruikbaar en praktisch perspectief op oplossingen zodat het woongenot van de beller hersteld kan worden. De beller kan rekenen op vertrouwelijkheid en kan anoniem blijven.

Fica Djohani, eigenaar van Coloured Consultancy en mede-initiatiefnemer van de Nationale Hulplijn Woonoverlast: “Ik heb 20 jaar ervaring in het ondersteunen van gemeenten en woningcorporaties bij het aanpakken en oplossen van woonoverlast. Ik weet als geen ander dat dit heel ontwrichtend kan zijn en vaak leidt tot allerlei vervolgproblemen. Het is belangrijk dat woonoverlast snel door de betrokken partijen zelf wordt aangepakt. Dat geeft de meeste kans op succes en voorkomt verdere escalatie. De Nationale Hulplijn Woonoverlast biedt direct en laagdrempelig hulp aan mensen die te maken hebben met deze problematiek. Na een telefonische adviesgesprek kunnen zij zelf aan de slag met het oplossen van de problemen in hun woonomgeving.”

Website: www.0900woonoverlast.nl
Telefoon: 0900-0305 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag 14:00-17:00 uur en vrijdag 10:00 – 13:00 uur, 90 cpm)
E-mail: info@0900woonoverlast.nl
Twitter: @woonoverlastNL

Scroll naar boven