Bel 0900-0305

Anoniem en vertrouwelijk

Bel 0900-0305 voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek

 

De Nationale Hulplijn Woonoverlast helpt u een oplossing voor uw probleem te vinden

3 op de 10 Nederlanders ervaart wel eens overlast van buren. Heeft u overlast van uw buren of buurtgenoten? De Nationale Hulplijn Woonoverlast biedt een luisterend oor en deskundig advies. Zodat u zo goed en snel mogelijk de problemen op kunt lossen.
Laat woonoverlast niet onopgelost: u heeft recht op woongenot, respect, veiligheid en leefbaarheid.

Of het nu gaat om:
– Geluidsoverlast
– Overlast van kinderen of jongeren
– Blaffende honden
– Conflicten over bomen/schuttingen
– Parkeerproblemen met de buren
– Burenruzie of spanningen
– Pesterijen, geroddel of dreigementen
– Asociaal gedrag
– Verloedering, stank en vervuiling
– Huiselijk geweld of criminaliteit
– Andersoortige overlast
– Of gaat het om van het kastje naar de muur gestuurd worden?

Bereikbaarheid van onze adviseurs

Maandag tot en met vrijdag: 14:00 – 17:00 uur

De Nationale Hulplijn Woonoverlast biedt maatwerk voor elk soort woonoverlast van buren of buurtgenoten. De hulplijn biedt advies, informatie en ondersteuning voor alle burgers en organisaties: dus zowel particulieren, huurders, VVE’s en ondernemingen alsook instellingen, woningcorporaties en gemeenten.

Hoe helpen wij u

In het gesprek verkent een van onze adviseurs aanpak woonoverlast eerst uw probleem. Vervolgens geeft de adviseur een persoonlijk toekomstgericht advies waarmee u verder komt tot een oplossing die werkt. Zo nodig verwijst de adviseur u heel gericht door naar een lokale oplosser van woonoverlast. Het gesprek levert altijd een bruikbaar en praktische oplossing zodat uw woongenot weer hersteld kan worden.
U kunt rekenen op vertrouwelijkheid en u kunt als u wilt anoniem blijven. En natuurlijk zetten wij ons maximaal voor u in, vanuit onze deskundigheid, ervaring en hart voor uw zaak.

Woonoverlast moet gewoon uw leefwereld uit.

Wist u dat…

Een kwart van de Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren. Met name inwoners van de Randstad hebben het weleens met hun buren aan de stok gehad. Geluidsoverlast, vooral door muziek, is de vaakst gehoorde klacht. Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum deed onderzoek onder 2100 mensen om de aard en omvang van burenruzies in kaart te brengen.

Bron: NOS 25 juli 2016

Weektip

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.