Archive: september 2015

Gedupeerden van woonoverlast nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd

‘Amper hulp bij buurtoverlast’

september 2nd, 2015 by

Keiharde muziek, blaffende honden of blowers op de stoep en geen instantie die je helpen wil. Politie, gemeenten en woningcorporaties sturen gedupeerden van woonoverlast nog te vaak van het kastje naar de muur. Dit constateert de Nationale Hulplijn Woonoverlast.

Bron: De Telegraaf van 31 augustus 2015. Lees ‘hier’ het hele artikel.


Wist u dat…

Een kwart van de Nederlanders heeft weleens ruzie met de buren. Met name inwoners van de Randstad hebben het weleens met hun buren aan de stok gehad. Geluidsoverlast, vooral door muziek, is de vaakst gehoorde klacht. Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum deed onderzoek onder 2100 mensen om de aard en omvang van burenruzies in kaart te brengen.

Bron: NOS 25 juli 2016

Weektip

Woont u in een appartement en heeft u overlast van een andere bewoner in het complex? Dan kan de Vereniging van Eigenaren (VvE) actie ondernemen via de splitsingsakte/het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan de bewoner een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de vergadering van eigenaren de bewoner het gebruik van zijn appartement ontzeggen. De VvE kan in het huishoudelijk reglement leefregels opnemen om overlast te voorkomen.